F HOFÍREK CONSULTING - EXECUTIVE SEARCH & RECRUITMENT

Executive Search, Recruitment
& Personnel Consultancy

Od roku 1990 vyhledáváme pro naše klienty manažery a klíčové zaměstnance a úspěšně s nimi spolupracujeme na projektech v oblasti lidských zdrojů. Jsme jedni z prvních členů mezinárodní sítě nezávislých personálně poradenských společností KESTRIA, která je dle agentury Hunt Scalon Media největší a nejvýznamnější aliancí svého druhu na světě. Jejím prostřednictvím působíme ve více než 70 lokalitách 46 zemí světa.

V České republice nás reprezentují kanceláře v Praze, Hradci Králové, Brně a Karlových Varech, na Slovensku působí HOFÍREK CONSULTING, s.r.o. v Bratislavě.

Náš tým

Miroslav Hofírek
mirek.hofirek@hofirek.cz
Andrea Hofírková
hofirkova@hofirek.cz

Praha

Andrea Dvořáková
dvorakova@hofirek.cz
Tereza Maloňová
malonova@hofirek.cz
 

Karlovy Vary

Andrea Hofírková
hofirkova@hofirek.cz
Daniel Záhora
zahora@hofirek.cz
Petr Kulhánek
kulhanek@hofirek.cz
Kateřina Kašperko
vary@hofirek.cz 

Hradec Králové

Michaela Balášová
balasova@hofirek.cz

Brno

Dominik Kuchař
kuchar@hofirek.cz
Miroslav Hofírek jr.
mirek@hofirek.cz

Bratislava

Andrea Hofírková
hofirkova@hofirek.cz

Mezinárodní spolupráce

Kancelář HOFÍREK CONSULTING je členem KESTRIA, mezinárodní aliance personálně poradenských společností, které poskytují služby v oblasti exekutivního vyhledávání téměř v padesáti zemích všech kontinentů. Kromě vyhledávání špičkových profesionálů a talentovaných manažerů nabízíme našim klientům i cenné informace o vývoji pracovního trhu, možných systémech odměňování zaměstnanců, regionálních podmínkách podnikání a transkulturálních odlišnostech jednotlivých zemí a regionů.

Pravidelná setkání majitelů a konzultantů této sítě jinak nezávislých firem umožňují intenzívní mezinárodní kooperaci, otevřenou výměnu zkušeností a tím i vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Prostřednictvím této sítě jsme schopni vyhledat špičkové zaměstnance prakticky po celém světě a současně poskytnout našim klientům relevantní informace o zájmové lokalitě a širokém spektru všech odvětví ekonomiky.

Naší výhodou je vysoká flexibilita, rychlost a osobní přístup. Kandidáty hodnotíme podle jejich kvalifikace a osobnostního profilu, informace ověřujeme vždy tak, abychom neohrozili postavení klienta ani kandidáta. Odmítáme diskriminační kriteria, nestandardní nebo dokonce korupční chování.

Naše aliance se snaží harmonizovat a standardizovat proces vyhledání a výběru zaměstnanců na mezinárodní úrovni s cílem zajistit požadovanou kvalitu služeb ve všech zemích kde působíme. Disponujeme kancelářemi ve více než 70 lokalitách a našim klientům nabízíme rozsáhlé zkušenosti v širokém spektru odvětví a oborů.

Naši partneři jsou motivováni k úspěšné realizaci každého projektu. Díky podpoře mezinárodní sítě je náš vysoký standard know-how na globální úrovni podpořen detailní znalostí místních podmínek. Na rozdíl od velkých korporací je náš přístup vysoce efektivní a flexibilní, oproštěný od zbytečné byrokracie a strnulých procesů.

Více informací o naší mezinárodní alianci KESTRIA naleznete na www.kestria.com.

Etický kodex

Naši konzultanti se řídí přísnými etickými pravidly ve vztahu ke všem našim partnerům - klientům i kandidátům

Transparentnost

Všem zúčastněným stranám poskytujeme vždy maximum relevantních informací.

Diskrétnost

Materiály a informace, které nám svěříte, nikdy neposkytneme třetím stranám bez Vašeho předchozího souhlasu.

Reference

Vždy je ověřujeme profesionálním způsobem. Neohrozíme postavení kandidáta ani klienta.

Kompetence a kvalita

Znalost specifik odvětví a regionů je pro nás samozřejmostí, doporučujeme pouze ty kandidáty, kteří skutečně odpovídají profilu pozice.

Důvěra

Mezi konzultantem a klientem nebo kandidátem má důvěra zásadní význam. Naším cílem je vybudovat osobní vztahy vzájemného respektu a otevřenosti.

Imunita klienta

Vámi poskytnuté údaje nebudou zneužity např. pro oslovení Vašich zaměstnanců. Tato forma ochrany je smluvně upravena.

Garance

Vysokou úroveň našich poradenských služeb garantuje kvalifikace a zkušenost konzultantů.

Rovnost příležitostí

Všechny kandidáty hodnotíme dle jejich kvalifikace a osobnostního profilu. Odmítáme jakákoliv diskriminační kritéria.

Osobní přístup

Vždy volíme osobní a adresnou komunikaci s klienty i kandidáty, snažíme se poskytovat informace přesné, úplné a konkrétní.

Korupce a nestandardní postupy

Odmítnutí nestandardního nebo dokonce korupčního jednání během výběrových řízení a při získávání zakázek je pro nás samozřejmostí a otázkou principu.


Kontakty


HOFÍREK CONSULTING
Mánesova 28
120 00 Praha 2
+420 224 990 160
praha@hofirek.cz


Kontakty


HOFÍREK CONSULTING
T. G. Masaryka 883/53
360 01 Karlovy Vary
+420 353 339 600
vary@hofirek.cz


Kontakty


HOFÍREK CONSULTING
Gočárova třída 480
500 02 Hradec Králové
+420 493 033 071
hradec@hofirek.cz


Kontakty


HOFÍREK CONSULTING
Veselá 12
602 00 Brno
+420 542 210 649
brno@hofirek.cz


Kontakty


HOFÍREK CONSULTING
28. října 3117/61
702 00 Ostrava
+420 595 136 899
ostrava@hofirek.cz


Kontakty


HOFÍREK CONSULTING
Tallerova 4
811 02 Bratislava
+420 353 339 600
bratislava@hofirek.cz